Søknadsskjema

Du søker opptak til Havbruksakademiet Nord videregående skole ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet. Dersom du heller ønsker å sende søknad per post eller levere søknaden direkte til skolens kontor, laster du ned søknadsskjema her.
NB: Søknaden vil først bli behandlet når all dokumentasjon er mottatt.

1. Søkeren

Fyll inn info om deg selv


Foresatt 1

Dersom søker ikke er fylt 18 på søketidspunktet


Foresatt 2

Dersom søker ikke er fylt 18 på søketidspunktet


2. Vedlegg


Vg1 Naturbruk – blå linje

Søkere til Vg1 Naturbruk – blå linje må dokumentere fullført 10-årig grunnskole

For søkere som avslutter grunnskolen inneværende år:

Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må derfor vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse
  • Karakterutskrift for avsluttende fag i 8. og 9. klasse

NB: Attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål/kompetansebevis. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar vitnemål/kompetansebevis.

For søkere som har gjennomført grunnskole:

Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra vitnemål/kompetansebevis og du må vedlegge:

  • Vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer.


Vg2 Akvakultur

Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 Naturbruk Havbruksakademiet Nord.

Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk. Søkere fra Vg1 Naturbruk – blå linje prioriteres.

Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterutskrift og du må derfor vedlegge:

  • Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk – blå linje

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni. Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg1 Naturbruk – blå linje.

Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften.


Vg3 Studieforberedende naturbruk – blå linje

OBS. Havbruksakademiet Nord VGS vil ikke tilby Vg3 Studieforberedende før høsten 2024

Ved opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg2 Akvakultur ved Havbruksakademiet Nord VGS. Inntak til resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg2 naturbruksfag*. Inntak før 15. juni skjer på bakgrunn av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:

  • Karakterutskrift fra 1. halvår Vg2 naturbruksfag

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg2 naturbruksfag. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften.

* Vg2 Akvakultur, Vg2 Anleggsgartner, Vg2 Fiske og fangst, Vg2 Heste- og dyrefag, Vg2 Landbruk og gartnernæring, Vg2 Reindrift og Vg2 Skogbruk.

3. Studievalg


Ved bekreftet opptak, vil du motta tilbud om skoleplass og en opptaksavtale som du, og foresatte dersom du ikke er fylt 18 år, må signere og returnere til skolen.

 

NB! Du vil få bekreftelse på at du har søkt på e-post. 
Hvis du ikke mottar bekreftelse, sjekk søppelpost. Hvis du fortsatt ikke har mottatt bekreftelse må du ta kontakt på e-post til trond@havbruksakademietnord.no

760 60 940
post@havbruksakademietnord.no
Storeidøya 60, 8370 Leknes