Vil du jobbe i en internasjonal vekstnæring?

Norsk havbruksnæring er verdensledende på både kompetanse og teknologi, og tilbyr spennende jobbmuligheter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Havbruksakademiet Nord Videregående skole er godkjent etter privatskoleloven for 36 elever fordelt på
Vg1  Naturbruk - Blå linje
Vg2 Akvakultur
Vg3 Studieforberedende naturbruk 
(Vg3 Studiespesialiserende naturbruk - 
VET og SIV.ING, - i prosess mot oppstart i 2024)
Skolen har hele landet som inntaksområde, følger offentlige læreplaner og driver ideell virksomhet der alle inntekter skal komme skolens elever til gode. Skolens Vg1 elever har prioritert opptak til Vg2 Akvakultur, nye skolelokaler og moderne utstyr i opplæringen er med på å sikre kvaliteten.
Havbruksakademiet Nord er lokalisert i Lofoten Bio Center på Storeidøya, 4 km fra Leknes, - midt i Lofoten. Lokaliseringen gir umiddelbar nærhet til sjø og oppdrettsaktiviteter, og mulighet for et tett samarbeid med havbruksnæringen.  
«Ellingsen Seafood ønsker vi å bidra til å utdanne morgendagens arbeidstakere. Havbruksnæringen er en spennende bransje i utvikling og i vekst. Vi er derfor veldig glade for å kunne samarbeide med Havbruksakademiet Nord slik at vi sikrer en praktisk rettet utdanning som er tilpasset den utviklingen som hele tiden skjer.
Vi har hatt gleden av å ha elever fra Havbruks-akademiet Nord utplassert på våre anlegg. Her har de fått innsikt i hvordan rogn blir mottatt, fôret, vaksinert og etterhvert levert til våre sjøanlegg. Vi ser frem til å ta imot nye elever som er med og bidrar i vår produksjon.»
Line Ellingsen, Ellingsen Seafood

Godt læringsmiljø

Havbruksakademiet Nord er Norges minste videregående skole med akvakultur. Dette skaper tilhørighet og nære bånd og alle blir sett og ivaretatt, - som igjen legger til grunn for et godt, trygt, inkluderende og spennende læringsmiljø. Også skolefrokost og lunsj hver dag er med på å sikre et godt læringsmiljø. 
«Vi har mange praktiske oppgaver i de fleste fag. I tillegg har vi et godt mattilbud der vi får frokost og lunsj hver dag. Jeg trives veldig godt og anbefaler skolen.»
Caroline Jenssen Skulbru, Vg1 - 2022

Yrkesrelevante kurs

Undervisningstilbudet omfatter en rekke yrkesrelevante kurs;
Grunnleggende sikkerhetskurs - IMO 50 (Vg1)
Båtførerprøven (Vg1)
Jegerprøven (Vg1)
Truckfører (Vg2)
Kranfører (Vg2)
SRC/VHF-sertifikat (Vg2)
D6 og D5-påbygging (Vg2)
«Vi har veldig flinke lærere som gjør skoledagene innholdsrike, og de er flinke til å forberede oss for arbeidslivet. Jeg vil anbefale alle å søke hit!»
Sandra Langås, Vg1 - 2022
Leknes er det største tettstedet i Lofoten, med kino, kjøpesenter, basseng og en rekke muligheter for organiserte og ikke-organiserte fritidsaktiviteter.
Med hele landet som inntaksområde, vil noen elever bo på hybel under skolegangen hos oss. Skolen har et godt og formalisert samarbeid med hybelverter og vil kunne være behjelpelig med å finne bosted til elevene som flytter hit. Ved behov vil skolen kunne gi tilflyttede elever ekstra oppfølging slik at de skal finne seg godt til rette.

Etablerere og administrasjon med bred skolekompetanse og lang erfaring fra skoledrift

Skolen er etablert av Søren Fredrik Voie (Leknes), Campus BLÅ v/Robert Jørgensen (Brønnøysund) og Nordly v/ Jim Roger Nordly (Leknes). Sammen med skolens rektor Trond Ketil Jørgensen representerer dette en solid skole- og havbrukskompetanse samt lang erfaring fra både offentlig og privat skoledrift. 
Søren Fredrik Voie
Robert Jørgensen
Jim Roger Nordly

Vg1 Naturbruk - Blå linje

Vg1 Naturbruk – blå linje gir deg en helhetlig forståelse om bruken av naturen, samt en god miks av både praksis og teori. Som elev lærer du om livet og hverdagen på både oppdrettsanlegg og fiskebåt. 

Elevene tar båtførerprøven, fiskevelferdskurs og STCW - grunnleggende sikkerhets-opplæring (IMO-50).

Opplæringen skal bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø, og vil favne et utvalg aktiviteter i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv. Du vil få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen.
Se læreplan for Vg1 Naturbruk
Vg1 Naturbruk – blå linje passer for deg som:
ønsker arbeidsplass og kompetanse i oppdrettsnæringen eller innen fiskeri
ønsker fagbrev som fagoperatør i akvakultur, havbrukstekniker eller som fisker
ønsker grunnlag for høyere studier

Vg2 Akvakultur

Vg2 Akvakultur bygger på Vg1 Naturbruk, og er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med akvakultur og oppdrett. Som elev lærer du å se sammenhengene mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Opplæring tar utgangspunkt i moderne fiskeoppdrett gjennom teori og praktisk erfaring. 

Elevene vil få tilbud om gjennomføring av D6-kurs, SRC-kurs, kranførerkurs og truckførerkurs. 

Opplæringen i programfagene skal favne bredden i norsk akvakulturnæring når det gjelder arter, anleggstyper og driftsformer. Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesforståelse gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, der teori og praksis knyttes sammen. Programfagene skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning som lærling i akvakultur eller videre studieforberedende utdanning.
Se læreplan for Vg2 Akvakultur
Vg2 Akvakultur passer for deg som:
ønsker arbeidsplass og kompetanse i oppdrettsnæringen
ønsker fagbrev som fagoperatør i akvakultur eller havbrukstekniker
ønsker grunnlag for høyere studier

Vg3 Studieforberedende naturbruk

Etter fullført Vg2 Akvakultur kan du velge mellom læretid eller Vg3 Studiefor-beredende Naturbruk. Eventuelt kan du ta Vg3 etter fullført læretid og fag-brev. Ved å gå Vg3 skaffer du deg generell studiekompetanse, og kvalifiserer deg dermed til opptak ved høgskoler eller universiteter. 
Se læreplan for Vg3 Studieforberedende naturbruk
Vg3 Studieforberedende naturbruk passer for deg som:
ønsker generell eller spesiell studiekompetanse
ønsker å studere der det er krav om spesiell studiekompetanse
ønsker fordelene ved kombinasjon av yrkesfag og påbygg

Søknadsfrist       1.mars

Skolepenger       5000,- per år

Skolestart            19. august 2024

Sted                        Lofoten Bio Centre, Leknes

«Vi har allerede fra søknadsprosessen opplevd veldig god kommunikasjon med skolen, og føler oss trygge på at vår datter utvikler seg både faglig og sosialt gjennom den tette oppfølgingen av lærere og administrasjon, fagmiljøet rundt skolen, og det "lille" elevmiljøet.»
Merete Amundsen, Forelder - 2022

Et valg for framtiden!

Havbruksnæringen er en spennende bransje i utvikling og i sterk vekst. OECD-rapporten «The Ocean Economy in 2030» viser at den økonomiske aktiviteten i havet er i sterk vekst, og anslår at havøkonomien vil gi 40 millioner arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskapning innen 2030. Mye av veksten er forventet å komme i næringer hvor Norge allerede har viktige fortrinn.
«Som rektor er min viktigste oppgave å legge til rette for at elevene når sine mål for fremtiden, får et meningsfylt liv og bidrar aktivt til samfunnet. 
Velkommen som søker til Havbruksakademiet Nord – Et valg for fremtiden!» 
Trond Ketil Jørgensen
trond@hanord.no
Tlf: 971 97 774

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål

760 60 940
post@hanord.no
Storeidøya 60, 8370 Leknes