Skolen er samlokalisert med det nyoppførte Lofoten Bio Centre på Leknes i Lofoten. Selskapene her er leverandør-bedrifter til oppdrettsnæringen, og eksempler på den type brede kompetansemiljøer som norsk havbruksnæring har skapt.

Om Havbruksakademiet Nord Videregående skole

Havbruksakademiet Nord Videregående skole er en privat skole som tilbyr et 3-årig utdanningsløp som gir en grundig introduksjon til havbruksproduksjon og samtidig generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.  Skolen driver ideell virksomhet der alle inntekter skal komme elevene til gode. Havbruksakademiet Nord Videregående skole følger offentlige læreplaner.

Hos oss er det kort avstand mellom elevene og skolens personale. Det ser vi på som en styrke med tanke på å skape et godt, trygt og spennende læringsmiljø. 

Havbruksakademiet Nord Videregående skole har dedikerte lærere som vil møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og læringslyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Skolen er opptatt av å skape samhold som forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap. Opplæringen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. Gjennom flerfaglig og tverrfaglig undervisningsmetoder skal elevene trenes i å betrakte fagstoffet fra ulike faglige vinkler slik de utvikler en helhetlig forståelse og kompetanse tilpasset dagens og morgendagens arbeidsmarked innenfor spesielt havbruksnæringen.
Utdanningen følger offentlig læreplan med Vg1 Naturbruk, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende naturbruk. Elever kan velge læretid og fagbrev i stedet for studieforeredende, og om ønskelig gjennomføre Vg3 på et senere tidspunkt.

Trivsel og ernæring fremmer et godt læringsmiljø. Våre elever får derfor både frokost og lunsj på skolen.

Med hele landet som inntaksområde, vil deler av elevmassen måtte flytte hjemmefra og bo på hybel under skolegangen hos oss. Skolen vil være behjelpelig med å finne bosted til elevene som flytter hit, og vil ellers gi disse elevene ekstra oppfølging for at de skal finne seg godt til rette.

Skolen ligger vakkert til i helt nyoppførte lokaler på Leknes i Lofoten. Leknes er det største tettstedet i Lofoten, med kino, kjøpesenter, basseng og en rekke muligheter for organiserte og ikke-organiserte fritidsaktiviteter.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål

Rektor Trond Ketil Jørgensen 
Tlf: 971 97 774
E-post: trond@havbruksakademietnord.no

Om Havbruksakademiet Nord Videregående skole

Havbruksakademiet Nord Videregående skole tilbyr et 3-årig utdanningsløp som gir en grundig introduksjon til havbruksproduksjon og samtidig generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.  For videre veterinærstudier og siv.ing-studier er vi i en planleggingsprosess for oppstart også av Vg3 Studiespesialiserende Naturbruk fra 2024.
Skolen har hele landet som inntaksområde, følger offentlige læreplaner og driver ideell virksomhet der alle inntekter skal komme elevene til gode.

Som Norges minste videregående skole med akvakultur, er det kort avstand mellom elevene og skolens personale og administrasjon. Dette skaper tilhørighet og nære bånd og der alle blir sett og ivaretatt, - som igjen legger til grunn for et godt, trygt, inkluderende og spennende læringsmiljø. 

Havbruksakademiet Nord Videregående skole har dedikerte ansatte som vil møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og læringslyst. 
Alle former for diskriminering vil bli motarbeidet, og skolen er opptatt av å skape samhold som forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap. 
Også trivsel og ernæring sikrer et godt læringsmiljø. Våre elever får derfor både frokost og lunsj på skolen. 

Opplæringen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. Gjennom flerfaglig og tverrfaglig undervisningsmetoder skal elevene trenes i å betrakte fagstoffet fra ulike faglige vinkler, slik de utvikler en helhetlig forståelse og kompetanse tilpasset dagens og morgendagens arbeidsmarked innenfor spesielt havbruksnæringen.

Utdanningen følger offentlig læreplan med Vg1 Naturbruk, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende naturbruk. Elever kan velge læretid og fagbrev i stedet for studieforeredende, og om ønskelig gjennomføre Vg3 på et senere tidspunkt.

Havbruksnæringen er en spennende bransje i utvikling og sterk vekst. OECD-rapporten «The Ocean Economy in 2030» viser at den økonomiske aktiviteten i havet er i sterk vekst, og anslår at havøkonomien vil gi 40 millioner arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskapning innen 2030. Mye av veksten er forventet å komme i næringer hvor Norge allerede har viktige fortrinn.


Med hele landet som inntaksområde, vil deler av elevmassen måtte flytte hjemmefra og bo på hybel under skolegangen hos oss. Skolen har et godt og formalisert samarbeid med hybelverter og vil kunne være behjelpelig med å finne bosted til elevene som flytter hit, og vil ellers gi disse elevene ekstra oppfølging for at de skal finne seg godt til rette.

Skolen ligger vakkert til i nyoppførte lokaler i Lofoten Bio Centre på Leknes i Lofoten. Bygget omfatter også andre havbruksselskaper med høy havbruksrelatert kompetanse. Leknes er det største tettstedet i Lofoten, med kino, kjøpesenter, basseng og en rekke muligheter for organiserte og ikke-organiserte fritidsaktiviteter.

Skolens godkjenning etter privatskoleloven medfører at skolen mottar statsstøtte. I tillegg betaler elevene en studieavgift på kr 2.500 per semester. Alle skolens inntekter skal komme elevene til gode og skolen tilbyr skolefrokost og – lunsj samt en omfattende utstyrspakke ved skolestart. 

Om Havbruksakademiet Nord Videregående skole

Havbruksakademiet Nord Videregående skole tilbyr et 3-årig utdanningsløp som gir en grundig introduksjon til havbruksproduksjon og samtidig generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.  For videre veterinær- og siv.ing. -studier er vi i en planleggingsprosess for oppstart også av Vg3 Studiespesialiserende naturbruk fra 2024.
Skolen har hele landet som inntaksområde, følger offentlige læreplaner og driver ideell virksomhet der alle inntekter skal komme elevene til gode.
Som Norges minste videregående skole med akvakultur, er det kort avstand mellom elevene og skolens personale og administrasjon. Dette skaper tilhørighet og nære bånd og der alle blir sett og ivaretatt, - som igjen legger til grunn for et godt, trygt, inkluderende og spennende læringsmiljø. 
Havbruksakademiet Nord Videregående skole har dedikerte ansatte som vil møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og læringslyst. 
Alle former for diskriminering vil bli motarbeidet, og skolen er opptatt av å skape samhold som forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap. 
Også trivsel og ernæring sikrer et godt læringsmiljø. Våre elever får derfor både frokost og lunsj på skolen. 
Opplæringen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. Gjennom flerfaglig og tverrfaglig undervisningsmetoder skal elevene trenes i å betrakte fagstoffet fra ulike faglige vinkler, slik de utvikler en helhetlig forståelse og kompetanse tilpasset dagens og morgendagens arbeidsmarked innenfor spesielt havbruksnæringen.
Utdanningen følger offentlig læreplan med Vg1 Naturbruk, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende naturbruk. Elever kan velge læretid og fagbrev i stedet for studieforeredende, og om ønskelig gjennomføre Vg3 på et senere tidspunkt.
Med hele landet som inntaksområde, vil noen elever måtte flytte hjemmefra og bo på hybel under skolegangen hos oss. Skolen har et godt og formalisert samarbeid med hybelverter og vil kunne være behjelpelig med å finne bosted til elevene som flytter hit, og vil ellers gi disse elevene ekstra oppfølging for at de skal finne seg godt til rette.
Skolen ligger vakkert til i nyoppførte lokaler i Lofoten Bio Centre på Leknes i Lofoten. Bygget omfatter også andre havbruksselskaper med høy havbruksrelatert kompetanse. Leknes er det største tettstedet i Lofoten, med kino, kjøpesenter, basseng og en rekke muligheter for organiserte og ikke-organiserte fritidsaktiviteter.
Skolens godkjenning etter privatskoleloven medfører at skolen mottar statsstøtte. I tillegg betaler elevene en studieavgift på kr 2.500 per semester. Alle skolens inntekter skal komme elevene til gode og skolen tilbyr skolefrokost og lunsj samt en omfattende utstyrspakke ved skolestart. 
«Som rektor er min viktigste oppgave å legge til rette for at elevene når sine mål for fremtiden, får et meningsfylt liv og bidrar aktivt til samfunnet. Velkommen som søker til Havbruksakademiet Nord 
– Et valg for fremtiden!» 
Trond Ketil Jørgensen
760 60 940
post@hanord.no
Storeidøya 60, 8370 Leknes