Havbruksakademiet Nord Videregående skole

Havbruksakademiet Nord tilbyr et 3-årig videregående utdanningsløp som gir en grundig introduksjon til havbruksproduksjon og samtidig generell studiekompetanse for eventuelle videre studier på universitet eller høgskole.

Utdanningen følger læreplanen med Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur (tilgjengelig fra høsten 2022) og Studieforberedende Naturbruk (tilgjengelig fra høsten 2023). Elever som ønsker det, kan velge læretid og fagbrev i stedet for studieforberedende og om ønskelig gjennomføre Vg3 på et senere tidspunkt.

VG1 Naturbruk - Blå linje

Vg1 Naturbruk – blå linje gir deg en helhetlig forståelse om bruken av naturen, samt en god miks av både praksis og teori. Som elev lærer du om livet og hverdagen på både oppdrettsanlegg og fiskebåt. 

Elevene tar båtførerprøven, fiskevelferdskurs og STCW - grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO-50).

Opplæringen skal bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø, og vil favne et utvalg aktiviteter i et økologisk og samfunnsmessig perspektiv. Du vil få mulighet til å arbeide med konkrete aktiviteter der produksjonsprosess, teknikk og kvalitet henger sammen.
Se læreplan for VG1 Naturbruk
Vg1 Naturbruk – blå linje passer for deg som:
ønsker arbeidsplass og kompetanse i oppdrettsnæringen eller innen fiskeri
ønsker fagbrev som fagoperatør i akvakultur, havbrukstekniker eller som fisker
ønsker grunnlag for høyere studier

VG2 Akvakultur

Vg2 Akvakultur bygger på Vg1 Naturbruk, og er et tilbud til deg som ønsker å jobbe med akvakultur og oppdrett. Som elev lærer en å se sammenhengene mellom produksjon, natur, teknologi og menneskelig aktivitet.

Opplæring tar utgangspunkt i moderne fiskeoppdrett gjennom teori og praktisk erfaring. 

Elevene vil få tilbud om gjennomføring av D6-kurs, SRC-kurs, kranførerkurs og truckførerkurs. 

Opplæringen i programfagene skal favne bredden i norsk akvakulturnæring når det gjelder arter, anleggstyper og driftsformer. Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesforståelse gjennom samarbeid med lokalt næringsliv, der teori og praksis knyttes sammen. Programfagene skal legge grunnlaget for videre yrkesutdanning som lærling i akvakultur eller videre studieforberedende utdanning.
Se læreplan for VG2 Akvakultur
Vg2 Akvakultur passer for deg som:
ønsker arbeidsplass og kompetanse i oppdrettsnæringen
ønsker fagbrev som fagoperatør i akvakultur eller havbrukstekniker
ønsker grunnlag for høyere studier

VG3 Studieforberedende Naturbruk

Etter fullført Vg2 Akvakultur eller Vg2 Fiske og fangst kan du velge mellom læretid eller Vg3 Studieforberedende Naturbruk (SFN). Eventuelt kan du ta Vg3 etter fullført læretid og fagbrev. Ved å gå Vg3 skaffer du deg generell studiekompetanse, og kvalifiserer deg dermed til opptak ved høgskoler eller universiteter. 

Vg3 Studieforberedende Naturbruk vil være tilgjengelig ved Havbruksakademiet Nord fra høsten 2023.
Se læreplan for VG2 Akvakultur
Vg3 Studieforberedende naturbruk passer for deg som:
ønsker generell eller spesiell studiekompetanse
ønsker å studere der det er krav om spesiell studiekompetanse
ønsker fordelene ved kombinasjon av yrkesfag og påbygg

Søknadsfrist       1. mars 2022

Skolestart            august 2022

Sted                        Storeide, Leknes

Søk her
760 60 940
post@hanord.no
Storeidøya 60, 8370 Leknes